عنصر فیلتر هوای خود تمیز شونده

  • Self-cleaning Air Filter Element

    عنصر فیلتر هوای خود تمیز شونده

    عناصر فیلتر جمع کننده گرد و غبار و عناصر فیلتر خود تمیز توسط خود کارخانه JCTECH (Airpull) ساخته شده اند.این دقیقاً برای سطح فیلتراسیون گسترده و سرعت جریان هوای بزرگ با مواد و ساختارهای فیلتراسیون خود تحقیق شده طراحی شده است.درپوش های مختلف برای الگوهای عملیاتی مختلف موجود است.همه اقلام دارای علامت جایگزین یا معادل هستند و به تولید تجهیزات اصلی وابسته نیستند، شماره قطعه فقط برای ارجاع متقابل است.