گرد و غبار کارتریج

  • Cartridge Dust Collector

    گرد و غبار کارتریج

    ساختار کارتریج فیلتر عمودی برای تسهیل جذب گرد و غبار و حذف گرد و غبار استفاده می شود.و از آنجایی که مواد فیلتر در هنگام حذف گرد و غبار کمتر تکان می خورد، عمر کارتریج فیلتر بسیار بیشتر از کیسه فیلتر است و هزینه نگهداری نیز پایین است.