گردگیر سیکلون

  • Cyclone Dust Collector

    گردگیر سیکلون

    گردگیر سیکلون دستگاهی است که از نیروی گریز از مرکز تولید شده توسط حرکت چرخشی جریان هوای حاوی گرد و غبار برای جداسازی و به دام انداختن ذرات غبار از گاز استفاده می کند.