جمع آوری گرد و غبار کیسه ها

  • Pulse Baghouse Dust Collector

    جمع کننده گرد و غبار پالس Baghouse

    باز شدن جانبی را اضافه می کند.ورودی هوا و راهروی تعمیر و نگهداری میانی، روش تثبیت کیسه فیلتر را بهبود می بخشد، برای انتشار هوای گرد و غبار مفید است، شستشوی کیسه فیلتر توسط جریان هوا را کاهش می دهد، تعویض کیسه و بررسی کیسه راحت است و می تواند فضای سر کارگاه را کاهش می دهد، دارای ویژگی های ظرفیت پردازش گاز بزرگ، راندمان تصفیه بالا، عملکرد کاری قابل اعتماد، ساختار ساده، نگهداری کوچک و غیره است. به ویژه برای جذب گرد و غبار غیر فیبری کوچک و خشک مناسب است.تجهیزات فرم مخصوص نیز می توانند سفارشی شوند و کاربران می توانند بر اساس نیاز خود سفارش دهند.